Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via uw eBox (2024)

Table of Contents
Wat is mijn eBox? Waarom kiest de overheid voor de eBox? Welke documenten ontvangt u via eBox? Wanneer een document beschikbaar is, hoelang duurt het dan voordat ik daarover een bericht ontvang in mijn eBox? Hoe activeer ik als burger mijn eBox? Hoe activeer ik als onderneming mijn eBox? Wat gebeurt er als ik mijn eBox heb geactiveerd? Wat als ik mijn eBox niet activeer? Kan ik mijn eBox deactiveren? Welke stappen moet ik als burger doorlopen als ik een eBox-bericht van de FOD Financiën ontvang? Als ik als burger een eBox-bericht wis, kan ik het document waarover dat bericht gaat dan nog online raadplegen? Wie heeft toegang tot de eBox? Heeft mijn mandataris toegang tot mijn eBox? Kan ik een document op MyMinfin downloaden? Wat heeft bewijskracht: het document in MyMinfin of het bericht in de eBox? Welk e-mailadres wordt gebruikt voor de eBox? Wat als ik mijn eBox heb geactiveerd maar die nooit raadpleeg? Krijg ik herinneringsberichten? Krijg ik via e-mail een melding van een nieuw eBox-bericht? Kan ik als burger mijn eBox op mijn smartphone of tablet raadplegen? Ik ontving als burger mijn ‘aanslagbiljet in de personenbelasting’ (belastingberekening) via Zoomit en wil dat digitaal blijven ontvangen. Wat moet ik doen? Ik ben wettelijk samenwonend/gehuwd. Moeten mijn partner en ik, als burger, allebei onze eBox Burger activeren? Ontvang ik als burger nog documenten met de post als mijn eBox geactiveerd is? Is mijn eBox automatisch geactiveerd voor alle overheidsdiensten? Wat gebeurt er als de bestemmeling van een eBox-bericht is overleden?

U kunt uw documenten van de FOD Financiën digitaal ontvangen via uw eBox.

Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via uw eBox (1)Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via uw eBox (2)

Op deze pagina kunt u de meestgestelde vragen over eBox Burger(my e-box) en eBox Onderneming(e-Box Enterprise) raadplegen.

Wordt er in de vraag expliciet een van beide eBoxen vermeld? Dan is de vraag en het antwoord alleen op die eBox van toepassing.

Staat er in een vraag niet expliciet vermeld of het over eBox Burger of eBox Onderneming gaat? Dan is de vraag en het antwoord op beide eBoxen van toepassing.

EBox Burger wordt beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en eBox Onderneming door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De FOD Financiën maakt gebruik van deze twee eBoxen om een melding te verzenden naar burgers of ondernemingen wanneer we voor hen een officieel document beschikbaar gesteld hebben in MyMinfin.

Klik op de bovenstaande logo’s om de officiële websites te raadplegen.

 • Wat is mijn eBox?

  De eBox is een digitale, persoonlijke en beveiligde brievenbus waarin burgers en ondernemingen officiële berichten van de overheid kunnen ontvangen.

  De FOD Financiën gebruikt de eBox om u berichten over nieuwe documenten te sturen. Die documenten zelf versturen we niet naar de eBox: u ontvangt een link naar uw document in MyMinfin.

  Er bestaat een eBox voor burgers (eBox Burger) en een eBox voor ondernemingen (eBox Entreprise):

  • eBox Burger: u krijgt in uw eBox een bericht over een nieuw document als u die eBox heeft geactiveerd. Dat kan via mye-box.be of via een van de erkende privépartners. Die partners en alle andere informatie over de eBox vindt u op SPB BOSA.
  • eBox Onderneming: iedereen met een ondernemingsnummer kan een eBox Onderneming openen. In tegenstelling tot de eBox Burger zal het gebruik van eBox Onderneming verplicht worden in de toekomst. Meer informatie over eBox Onderneming vindt u op www.eboxenterprise.be.

  De verzending via de eBox vervangt de verzending via brief (als uw eBox actief is) en heeft dezelfde juridische waarde, op voorwaarde dat de specifieke wetgeving is goedgekeurd. Dat is bijvoorbeeld zo voor het aanslagbiljet in de personenbelasting. De eBox garandeert de bescherming van persoonlijke gegevens.

 • Waarom kiest de overheid voor de eBox?

  In onze maatschappij gebeurt alles meer en meer digitaal. Steeds meer overheidsdiensten proberen u dan ook via een digitale weg te bereiken: via e-mail maar ook via allerhande platformen en partners.

  Omdat u het overzicht over al die digitale communicatie niet kwijt zou geraken, kiest de overheid voor de eBox. Via die eBox brengen we digitale berichten van verschillende overheidsdiensten zoveel mogelijk samen. De eBox is niet alleen veilig, uw data blijven er ook vertrouwelijk.

  De FOD Financiën gelooft in deze aanpak en wil er graag toe bijdragen.

 • Welke documenten ontvangt u via eBox?

  De FOD Financiën stuurt naar uw eBox berichten over tientallen soorten documenten, zowel voor burgers als voor bedrijven. Het is niet mogelijk om ze hier allemaal op te sommen.

  Alle documenten die wij via de eBox verzenden, slaan op alle materies die door de FOD Financiën worden behandeld, zoals:

  • aanslagbiljetten in de personenbelasting
  • kadastrale uittreksels
  • berichten over de belastingaangifte, Tax-on-web en het Voorstel van vereenvoudigde aangifte
  • berichten van de DAVO
  • berichten over een afbetalingsplan

  De volgende maanden zullen weer nieuwe documenten via e-Box worden verstuurd. U vindt al uw berichten terug in de rubriek ‘Mijn documenten’ op het MyMinfin-platform.

 • Wanneer een document beschikbaar is, hoelang duurt het dan voordat ik daarover een bericht ontvang in mijn eBox?

  Als er in MyMinfin een nieuw document beschikbaar is waarvoor we een eBox-bericht sturen (zie ‘Welke documenten ontvangt u via eBox?’) ontvangt u dat bericht binnen enkele minuten in uw eBox. Alleen voor het aanslagbiljet in de personenbelasting kan dat een aantal dagen duren: het is dus mogelijk dat het document er al sneller staat dan dat het bericht verzonden wordt.

 • Hoe activeer ik als burger mijn eBox?

  U kunt uw eBox activeren op BOSA.

  Wilt u uw eBox koppelen aan een platform dat u al gebruikt, zoals Doccle, Mijn Burgerprofiel, KBC Mobile, bpost bank of TrustO? Ook dat kan op BOSA.

 • Hoe activeer ik als onderneming mijn eBox?

  U kunt uw eBox activeren op eboxenterprise.be

 • Wat gebeurt er als ik mijn eBox heb geactiveerd?

  Van zodra u uw eBox activeert, zullen alle overheidsdiensten die met eBox werken berichten over hun digitale documenten naar uw eBox sturen. Documenten die nog niet gedigitaliseerd zijn, ontvangt u nog steeds op papier.

  Als er in MyMinfin een nieuw document beschikbaar is waarvoor de FOD Financiën een eBox-bericht stuurt (zie ‘Welke documenten ontvangt u via eBox?’), ontvangt u daarvan een melding. Als onderneming is dat via eBox Onderneming; als burger via het door u gekozen kanaal: e-mail of een door u gekozen platform (zoals Doccle, Mijn Burgerprofiel, KBC Mobile, bpost bank of TrustO).

 • Wat als ik mijn eBox niet activeer?

  Als u uw eBox niet activeert, ontvangt u uw documenten van de FOD Financiën, zoals uw aanslagbiljet, met de post. Bovendien zijn uw documenten ook altijd beschikbaar in MyMinfin.

 • Kan ik mijn eBox deactiveren?

  Ja, maar dat kan alleen als particulier. U doet dat via het platform voor beheer van digitale sleutels van de overheid op CSAM of via het platform dat u gebruikt om uw eBox te raadplegen.

  Ondernemingen kunnen hun eBox niet deactiveren.

 • Welke stappen moet ik als burger doorlopen als ik een eBox-bericht van de FOD Financiën ontvang?

  Als u een nieuw eBox-bericht ontvangt, krijgt u daarvan (optioneel) een melding via e-mail. Na het openen van het bericht in uw eBox, wordt u doorverwezen naar MyMinfin. Daar kan u het bewuste bericht en document bekijken.

  1. U maakt gebruik van eBox Burger

  U ontvangt een melding via e-mail dat u een nieuw eBox-bericht hebt ontvangen.

  Via die melding komt u terecht op de aanmeldpagina van uw eBox. Nadat u zich hebt aangemeld via Itsme of met uw eID ziet u een nieuw bericht van de FOD Financiën in uw eBox. In dat bericht in pdf-formaat staat een korte boodschap met een link naar MyMinfin. Die link brengt u naar de rubriek ‘Mijn berichten’ op MyMinfin.

  Daar ziet u een nieuw ongelezen bericht. Dat bericht bevat een link naar een gefilterde lijst van documenten: na een eBox-bericht over uw aanslagbiljet bijvoorbeeld, krijgt u een overzicht van al uw aanslagbiljetten te zien. Het ongelezen document staat bovenaan.

  Samengevat ziet dat er zo uit:

  1. Via e-mail krijgt u een melding van een nieuw bericht in uw eBox.
  2. U meldt zich aan bij eBox via uw eID of via Itsme.
  3. U opent het bericht in eBox Burger.
  4. U klikt op de link naar MyMinfin.
  5. In de rubriek ‘Mijn berichten’ vindt u het bericht met de link naar het document.
  1. U maakt gebruik van een ander platform (zoals Doccle, KBC, bpost bank of TrustO).

  U ontvangt een melding dat u een nieuw eBox-bericht hebt ontvangen.

  Via die melding komt u terecht in uw eBox. Daar ziet u een nieuw bericht van de FOD Financiën. In dat bericht in pdf-formaat staat een korte boodschap met een link naar MyMinfin. Klik op die link.

  Nadat u zich hebt aangemeld via Itsme of met uw eID komt u terecht in de rubriek ‘Mijn berichten’ op MyMinfin. Daar ziet u een nieuw ongelezen bericht. Dat bericht bevat een link naar een gefilterde lijst van documenten: na een eBox-bericht over uw aanslagbiljet bijvoorbeeld, krijgt u een overzicht van al uw aanslagbiljetten te zien. Het ongelezen document staat bovenaan.

  Samengevat ziet dat er zo uit:

  1. U krijgt, niet noodzakelijk via e-mail, een melding van een nieuw bericht in uw eBox.
  2. U opent uw eBox-bericht op uw voorkeursplatform.
  3. U klikt op de link naar MyMinfin.
  4. U meldt zich aan bij MyMinfin met uw eID of via Itsme.
  5. In de rubriek ‘Mijn berichten’ vindt u het bericht met de link naar het document.
 • Als ik als burger een eBox-bericht wis, kan ik het document waarover dat bericht gaat dan nog online raadplegen?

  U kan zelf geen eBox-berichten manueel verwijderen. Ze verdwijnen na verloop van tijd wel automatisch. Voor elk bericht is duidelijk aangegeven hoelang het in uw eBox blijft staan.

  Maar zelfs nadat een eBox-bericht van de FOD Financiën is verwijderd, kunt u uw document nog altijd raadplegen en downloaden inMyMinfin:

  1. Meld u aan.
  2. Ga naar de rubriek ‘Mijn documenten’.
 • Wie heeft toegang tot de eBox?

  eBox Burger

  Bij de eBox Burger is het de burger die als enige toegang heeft tot zijn eBox.


  eBox Onderneming

  Bij de eBox Onderneming is het de toegangsbeheerder van de onderneming die instelt wie toegang heeft. eBox Ondernemingwerkt met een vereenvoudigd toegangsbeheer: ofwel heeft een medewerker toegang tot alles ofwel heeft hij geen toegang. Meer info over eBox Ondernemingvindt u hier.

  Deze aanpak verschilt met het toegangsbeheer van MyMinfin, waar meer dan 20 rollen mogelijk zijn, elk met een specifieke toegang: zo hebben bv. medewerkers die op MyMinfin douanedocumenten ontvangen niet noodzakelijk toegang tot de fiscale documenten van hun onderneming.
  Omdat beide systemen (eBox Ondernemingen MyMinfin) niet gesynchroniseerd kunnen worden, kan het gebeuren dat een medewerker toegang heeft tot de eBox Ondernemingvan zijn onderneming, maar niet tot het eigenlijke document zelf in MyMinfin. Of andersom: een medewerker heeft toegang tot het document in MyMinfin maar ontvangt, omdat hij geen toegang heeft tot de eBox Onderneming, geen melding dat het nieuwe document beschikbaar is. Het is in dat geval de verantwoordelijkheid van de onderneming om de ontvangen digitale berichten in de eBox Ondernemingbinnen de onderneming te verspreiden.

 • Heeft mijn mandataris toegang tot mijn eBox?

  Neen.

  Mandatarissen hebben geen toegang tot de eBox van andere personen of ondernemingen. Dat is ook niet nodig. Onze FOD verstuurt via eBox alleen berichten met een link naar documenten op MyMinfin. Ons huidige mandatensysteem blijft dus gewoon behouden.

 • Kan ik een document op MyMinfin downloaden?

  Ja.

  Wanneer u het document raadpleegt op MyMinfin kunt u het ook downloaden.

 • Wat heeft bewijskracht: het document in MyMinfin of het bericht in de eBox?

  Beide.

  Als de digitale verzending van een document juridisch geregeld is, heeft het document dat getoond wordt in MyMinfin bewijskracht over de inhoud van een document. Het bericht in de eBox heeft bewijskracht over de verzending ervan. Bij het ‘aanslagbiljet in de personenbelasting’ bijvoorbeeld geldt de datum op het aanslagbiljet om de wettelijke betalingstermijn te bepalen en niet de datum van ontvangst in de eBox.

  Als burgers of als onderneming wordt u geacht uw eBox te raadplegen. Dat staat in de voorwaarden die u moet aanvaarden wanneer u uw eBox activeert. In geval van betwisting kunnen de details van de verzending achterhaald worden via een audit trail.

 • Welk e-mailadres wordt gebruikt voor de eBox?

  Het e-mailadres dat voor de eBox gebruikt wordt, is het e-mailadres dat gekend is bij CSAM. CSAM wordt gebruikt om in te loggen bij alle online overheden.

 • Wat als ik mijn eBox heb geactiveerd maar die nooit raadpleeg? Krijg ik herinneringsberichten?

  Door de gebruiksvoorwaarden van de eBox te aanvaarden wanneer u uw eBox activeert, verbindt u zich ertoe om uw eBox-berichten te lezen. Verzenders gaan er dus vanuit dat u hun berichten leest, ook al doet u dat niet.

 • Krijg ik via e-mail een melding van een nieuw eBox-bericht?

  Ja, u krijgt een melding op twee voorwaarden:

  • U hebt uw e-mailadres bevestigd na het activeren van de eBox.
  • U vinkt aan dat u meldingen wilt ontvangen over nieuwe eBox-berichten. Dat staat standaard aangevinkt, maar u kunt dat zelf wijzigen.
 • Kan ik als burger mijn eBox op mijn smartphone of tablet raadplegen?

  Ja.

  U kunt op uw smartphone of tablet uw eBox raadplegen via heteBox Burgerof via de mobiele toepassingen van partners zoals Doccle, Mijn Burgerprofiel, KBC, bpost bank of TrustO.

 • Ik ontving als burger mijn ‘aanslagbiljet in de personenbelasting’ (belastingberekening) via Zoomit en wil dat digitaal blijven ontvangen. Wat moet ik doen?

  U kunt uw aanslagbiljet digitaal raadplegen in MyMinfin.

  Wilt u een melding ontvangen wanneer uw aanslagbiljet beschikbaar is in MyMinfin? Activeer dan uw eBox. Alleen als uw eBox geactiveerd is, ontvangt u geen papieren exemplaar met de post. Als u en uw partner een gezamenlijke aangifte indienen, dan moet u allebei uw eBox activeren om uw aanslagbiljet alleen digitaal te ontvangen.

  U kunt uw eBox activeren opBOSAof via één van de erkende privépartners. Welke dat zijn vindt u ook op BOSA.

  Vanaf het ogenblik dat u uw eBox heeft geactiveerd, kan u meteen al uw overheidsdocumenten digitaal raadplegen nadat u daarover via eBox een bericht ontving.

 • Ik ben wettelijk samenwonend/gehuwd. Moeten mijn partner en ik, als burger, allebei onze eBox Burger activeren?

  Ja. U moet dat doen als u beiden de documenten digitaal wil ontvangen.

  De eBox is persoonlijk. Als maar een van u beiden zijn of haar eBox activeert, ontvangt de andere partner zijn of haar documenten op papier. Dat geldt ook voor gezamenlijke documenten, zoals bv. bij het (gezamenlijk) ‘aanslagbiljet in de personenbelasting’.

 • Ontvang ik als burger nog documenten met de post als mijn eBox geactiveerd is?

  Ja, dat is nog altijd mogelijk.

  De FOD Financiën voegt stapsgewijs documenten toe aan de eBox. Documenten die we nog niet digitaal versturen, ontvangt u nog altijd met de post.

  Ook als uw partner zijn of haar eBox niet heeft geactiveerd, ontvangt u nog documenten met de post. Dat is bv. het geval bij het (gezamenlijk) ‘aanslagbiljet in de personenbelasting’.

 • Is mijn eBox automatisch geactiveerd voor alle overheidsdiensten?

  Ja.

  Als u uw eBox activeert, krijgt u van alle overheidsdiensten die aangesloten zijn bij de eBox berichten dat hun documenten digitaal beschikbaar zijn. Documenten die nog niet gedigitaliseerd zijn, ontvangt u nog altijd met de post.

 • Wat gebeurt er als de bestemmeling van een eBox-bericht is overleden?

  Als een burger overlijdt, wordt zijn eBox automatisch gedeactiveerd. De nabestaanden hebben geen toegang tot zijn eBox.

Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via uw eBox (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 6054

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.